Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MINI ILLEM: BARÁTSÁG SZERELEM

2010.12.05

          BARÁTSÁG, SZERELEM 

Kép

Minden fiatal elérkezik egyszer abba a korba, amikor - bármennyire szereti szüleit és testvéreit - valami hiányérzete van a családban, s olyan társat keres, akivel  minden örömét  és bánatát szívesen megosztja.

Ez a serdülőkor.
Jellemző rá, hogy ekkor különülnek el társaságban is a fiúk a lányoktól, az idősebbek a fiataloktól.
A serdülőkorban lévő fiatalnak általában nincsenek társai. A nagyokhoz nem merészkedik, a kicsiket szégyelli.
 A szülő barátsága kevés a fiatalnak. Igyekeznek úgy irányítani az eseményeket, hogy lehetőleg azonos érdeklődésű társakkal teremtsenek barátságot.Ilyenkor még  lehetőleg azonos neműek keresik  egymás társaságát, a kialakuló barátságnak az alapja a legtöbb esetben a hasonló fejlődés, a közös problémák, esetleg közös titkok sora.

Kép


De létezik barátság fiú és leány között is, közös a szórakozás, mozi és színházlátogatás, sport, tánc, mind-mind közös megbeszélnivaló.

Kép

Barátok között, legyenek bár egyneműek, vagy különneműek - sajátos törvények, szokások uralkodnak. A barátoknak titkaik lehetnek. Szép, megbecsülni való ez a bizalom. Ne is szegjék meg egyik oldalról sem. Barátok között nincs helye a kétkedésnek.. Barátunk mellett tartsunk ki akkor is, ha bajban van, hibáit azonban ne takargassuk. S ha barátságunk igazi, mélyről fakadó  érzelem, csak erősödik a bírálat által.
Meg kell jegyezni  a barátságról, hogy ezt a nagyszerű érzést mesterségesen létrehozni, kierőszakolni nem lehet.Kettőn áll a vásár. Visszatetsző, ha valaki tolakodással akar más bizalmába férkőzni, olyan baráti társaságba kerülni, ahol viselkedése miatt esetleg kifogás van ellene.

 

Természetesen nem lehetetlen, hogy fiúk és lányok barátsága szerelemmé fejlődjék.
A barátság és a szerelem határán kell megemlékeznünk a kacér lányok szokásairól, a flörtölésről. A baj ott kezdődik, ha a flörtölő lányról olyan hírek kelnek szárnyra, hogy mindenkivel kikezd, vagy ártatlan flört ürügyén túl sokat enged meg magának. Ilyen esetben valóban veszedelmes a flörtölés, mert előidézője lehet olyan kapcsolatnak, mely később problémák forrása lehet.
Mindenesetre a fiúk is óvják magukat hasonló helyzettől. Egy kihívó leánymosoly , egy kacér pillantás ne ébresszen bennük oktalan reményeket, ne keltsen bennük érzelmi viharokat. Az ilye alkalom-adta , vagy csak tréfa-keltette kapcsolatnak nem lehet más vége, mint a mélységes kiábrándulás.
Tehát előfordul, hogy a különneműek addigi ártatlan brátsága szerelemmé fejlődik. Egyszerre  a két jóbarát úgy érzi, hogy társa már többet jelent számára  mindenkinél. Megfigyelheti, hogy elpirul, hevesebben dobban a szíve, ha csak beszélnek a másikról, ha csak a nevét említik. Rá gondol napjában százszor, ha akarja, ha nem, képe fel-felötlik előtte. Ezekt a jeleket mások is észreveszik. Nagyon szép, felemelő érzés a szerelem, megszépíti az életet, tartalmasabbá teszi, szárnyakat ad.

Kép

És most kíséreljük meg tanácsot adni a fiatal szerelmeseknek.

Mindenekelőtt azt kell leszögezni, hogy ez a szorosabb érzelmi kapcsolat nem tartozik az egész világra. Éppen ezért semmi szükség sincs arra, hogy a szerelmesek kirakatba tegyék érzelmeiket. Nem ízléses látvány, ha a fiatalok egymást nyalva-falva járkálnak, s minden alkalmat megragadnak egy-egy forró csókra.A szerelem elsősorban lelki állapot.
Mégis hogyan mutassák ki  a fiatalok, hogy szorosabban egymáshoz tartoznak ? Nyugodtan mehetnek például az utcán kézenfogva.
Természetes dolog, hogy a szerelmesek egymás társaságát keresik. Közös programokat szerveznek, együttsétálnak, táncolnak, s meghitt találkozásaik emléke hosszú ideig él bennük.
 A lány lehetőleg úgy intézze ezeket a programokat, hogy édesanyjának tudomása legyen róluk. A szülők általában megértőek, de nem szeretik, ha túljárnak az eszükön.  A titkos találkozgatások felkelthetik bizalmatlanságukat,ellenkezést válthatnak ki belőlük, s az eredmény : a szerelmesek látják kárát, mert esetleg korlátozhatják a szülők a találkozásokat.

Kép


 A szerelmesek kapcsolatában legfőbb követelmény a mindenek feletti őszinteség, egyenesség.

 Hányszor, de hányszor megtörténik, hogy a fiú és a leány egymással versenyeznek azon, ki tudja magát jobb színben feltüntetni ideálja előtt. Ki tudja magát többnek mutatni, mint amennyi valójában.  Ki tud olyan tulajdonságokat mondani, amilyenekkel nem rendelkezik.Ki tudja ügyesen leplezni hibáit, fogyatékosságait.
 Alapvetően  helytelen ez a magatartás, mert magában hordja a kiábrándulást.Előbb-utóbb ugyanis csak ki kell derülnie, hogy lám ez a lány nem is olyan házias, mint amilyennek mutatta magát., a fiú pedig lusta vagy könnyelmű, meleg családi otthon teremtésére sohasem lesznek képesek.
 Csak a természetes viselkedés , magatartás vezethet egymás kölcsönös megismeréséhez és megértéséhez.
Kötelező érvényű szabály szerelmes fiatalemberek számára, hogy az udvariasság, a tisztelet  fokozott mértékben kötelező a szeretett lány iránt.
 A lány legyen szerény,. Általános tapasztalat  ugyanis, hogy a fiatalemberek nem a felületes , könnyelmű, meggondolatlan lányokhoz vonzódnak, hanem azokhoz, akikben valóban megtalálják  az ideált, a legvonzóbb női erényeket.

Ha a fiatalember szándékai komolyak, és a lánytól bátorítást is kap, gondolhat arra, hogy látogatást tesz  a lány családjánál. Ha a fiú szülei  meg akarják ismerni a lányt, a fiú természetesen vigye el, és mutassa be szüleinek.

 

Kép

 Forrás:  BURGET- KOVÁCSVÖLGYI : Hogyan viselkedjünk ?